Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce.

Kontaktní údaje: 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Web: https://adr.coi.cz/cs

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem a podnikatelem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, musí podnikatel poskytnout spotřebiteli výše uvedené informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.