Kariéra

Aktuálně hledáme nového kolegu nebo kolegyni a pozici:

Pracovník řezaných bylin:

 • Váží, přebírá a zavírá materiál určený mistrem do vaniček dle požadavků zákazníků na množství a značení.
 • Váží, přebírá a balí materiál určený mistrem dle konkrétních objednávek v rámci volného prodeje.
 • Při každé změně druhu byliny ošetří nůžky, váhu a pracovní pomůcky včetně stolu desinfekčními ubrousky.
 • Provádí písemný denní záznam o počtu vyrobených kusů a časech, který předá mistrovi řezaných bylin.
 • Dbá na správně označené zboží k tomu určenými štítky.
 • Zboží balí dle paletového listu a připravuje k expedici.
 • Pečlivě zapisuje zůstatkovou evidenci na vozíku.
 • Průběžně uklízí pracoviště, dle potřeby i přilehlé chladící prostory.
 • Připravuje obalový materiál, dle instrukcí mistra.
 • Likviduje nevyhovující materiál, dle instrukcí mistra.

V případě zájmu o výše uvedenou pozici zašlete svůj životopis na adresu jaroslav.pomichalek@bylinky.cz.

Pracovník pole:

 • Sklízí na základě dohody s mistrem (rozpis předpokládaných sklizní, ústní změny podle počasí, kvality a potřeb) a zapisuje sklizeň do sklizňových listů.
 • Váží a odváží byliny do chladící místnosti.
 • Provádí zahradnické práce (výsev, výsadba, pletí, zálivka, řez rostlin, úklid po sklizni apod.).
 • Hlídá potřebu zálivky a hnojení, provádí zápisy do určených papírových formulářů.
 • Každý den kontroluje (checklist) a neprodleně informuje svého nadřízeného o technických závadách na výrobním zařízení (fóliovníky, závlahy apod.).
 • Neprodleně informuje nadřízeného o odchylkách od kvalitativních požadavků zákazníka (škůdci, choroby).

V případě zájmu o výše uvedenou pozici zašlete svůj životopis na adresu miloslav.soucek@bylinky.cz

Pracovník sklizně

 • Sklízí na základě informací uvedených na tabuli, které průběžně aktualizuje mistr.
 • Sklízí dle kvalitativních požadavků zákazníka.
 • Po ukončení sklizně doplní spotřebovaný obalový materiál.
 • Průběžně uklízí své pracoviště včetně linky.
 • Umývá pěstební žlaby.
 • Vypomáhá na jiných pracovištích dle potřeby v rámci výroby.
 • Pečlivě zapisuje provedené sklizně do informačního systému a na tabuli.

V případě zájmu o výše uvedenou pozici zašlete svůj životopis na adresu miloslav.soucek@bylinky.cz

Pracovník expedice:

 • Balí a expeduje na základě přijatých objednávek a dle instrukcí mistra.
 • Dle pokynů mistra zadává data do tiskáren a tiskne etikety a šarže.
 • Kontroluje bezchybnost údajů na všech baleních a kvalitu bylin.
 • Neprodleně informuje nadřízeného o problémech nebo závadách na strojích, o chybných údajích na etiketách a baleních nebo o odchylkách v kvalitě.
 • Doplňuje spotřební materiál určený k výrobě.
 • Vypomáhá na jiných pracovištích dle potřeby v rámci výroby.
 • Čistí pravidelně výrobní stroje a udržuje průběžně pořádek na pracovišti.

V případě zájmu o výše uvedenou pozici zašlete svůj životopis na adresu jaroslav.pomichalek@bylinky.cz.

Brigádník:

 • Nabízíme možnost brigády (100 Kč/hod.), případně zkráceného úvazku.

V případě zájmu o výše uvedenou pozici zašlete svůj životopis na adresu miloslav.soucek@bylinky.cz

 

Pro umožnění výběrového řízení na danou pracovní pozici bude společnost Bylinky s.r.o., IČ: 29201047, Suchohrdly u Miroslavi 208, 671 72, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Odesláním reakce na výše uvedené inzeráty poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.