Kariéra

Aktuálně hledáme nového kolegu nebo kolegyni a pozici:

1, Pracovník řezaných bylin:

 • Váží, přebírá a zavírá materiál určený mistrem do vaniček dle požadavků zákazníků na množství a značení.
 • Váží, přebírá a balí materiál určený mistrem dle konkrétních objednávek v rámci volného prodeje.
 • Při každé změně druhu byliny ošetří nůžky, váhu a pracovní pomůcky včetně stolu desinfekčními ubrousky.
 • Provádí písemný denní záznam o počtu vyrobených kusů a časech, který předá mistrovi řezaných bylin.
 • Dbá na správně označené zboží k tomu určenými štítky.
 • Zboží balí dle paletového listu a připravuje k expedici.
 • Pečlivě zapisuje zůstatkovou evidenci na vozíku.
 • Průběžně uklízí pracoviště, dle potřeby i přilehlé chladící prostory.
 • Připravuje obalový materiál, dle instrukcí mistra.
 • Likviduje nevyhovující materiál, dle instrukcí mistra.

2, Pracovník expedice:

 • Balí a expeduje na základě přijatých objednávek a dle instrukcí mistra.
 • Dle pokynů mistra zadává data do tiskáren a tiskne etikety a šarže.
 • Kontroluje bezchybnost údajů na všech baleních a kvalitu bylin.
 • Neprodleně informuje nadřízeného o problémech nebo závadách na strojích, o chybných údajích na etiketách a baleních nebo o odchylkách v kvalitě.
 • Doplňuje spotřební materiál určený k výrobě.
 • Vypomáhá na jiných pracovištích dle potřeby v rámci výroby.
 • Čistí pravidelně výrobní stroje a udržuje průběžně pořádek na pracovišti.

3, Pracovník polní produkce:

 • Sklízí na základě dohody s mistrem (rozpis předpokládaných sklizní, ústní změny podle počasí, kvality a potřeb) a zapisuje sklizeň do sklizňových listů.
 • Váží a odváží byliny do chladící místnosti.
 • Provádí zahradnické práce (výsev, výsadba, pletí, zálivka, řez rostlin, úklid po sklizni apod.).
 • Hlídá potřebu zálivky a hnojení, provádí zápisy do určených papírových formulářů.
 • Každý den kontroluje (checklist) a neprodleně informuje svého nadřízeného o technických závadách na výrobním zařízení (fóliovníky, závlahy apod.).
 • Neprodleně informuje nadřízeného o odchylkách od kvalitativních požadavků zákazníka (škůdci, choroby).