Unikátní technologie

skleník

Propojení skleníku s bioplynovou stanicí představuje unikátní řešení zajišťující zásobování skleníku teplem a elektrickou energií. Provoz skleníku probíhá celoročně za téměř stoprocentního využití obnovitelných zdrojů energie: Skleník je primárně vytápěn odpadním teplem z bioplynové stanice, k zavlažování bylinek využíváme výhradně filtrovanou dešťovou vodu jímanou do rezervoáru.

Výroba ve skleníku probíhá pod kontrolou počítačového systému. Počítač řídí proces pěstování bylinek, teplotu prostředí, osvětlení, vlhkost, zavlažování a dávkování živin.

Pro případ výpadku bioplynové stanice jsou dodávky energií zajištěné náhradními zdroji, které kapacitně pokrývají požadavky výroby: teplo kotlem na zemní plyn a elektřina záložním naftovým generátorem o kapacitě 250 kW. Jako náhradní zdroj vody slouží artézská studna a vodovodní řád obce.

 

technologie